סרטונים מהווי הישיבה

האדסטארט ישיבת דגל ירושלים

פרומו להכתרה י"ב תשע"ט