טופס רישום

ת.ז התלמיד

בחר תאריך הגעה

שם משפחה

שם פרטי

טלפון אב

מייל האב

טלפון אם

מייל האם

מוסד הלימודים בכיתה ח'

שם הר"מ בכיתה ח'

טלפון הר"מ בכיתה ח'

תאריך לידה

ארץ לידה

עיר

רחוב

ת.ז אב

שם פרטי אב

שנות לימוד אב

ת.ז אם

שם פרטי אם

שנות לימוד אם

דואר אלקטרוני (חובה)

מספר אחים (לא כולל התלמיד)

הערות